Wózek jezdniowy podnośnikowy


Wózki jezdniowe podnośnikowe są urządzeniami transportu bliskiego, bez których w dniu dzisiejszym nie obejdzie się żadna produkcja. Zadaniem wózków jest transport, składowanie oraz rozładunek materiałów. Wózki widłowe stosuje się zarówno na otwartych przestrzeniach, jak i w pomieszczeniach. Te urządzenia można spotkać w magazynach, hurtowniach, halach produkcyjnych. Klasyfikować wózki jezdniowe można ze względu na ich konstrukcje, sposób sterowania, sposób zasilania. Jeśli mówić o konstrukcji wózków widłowych najczęściej można spotkać następującą klasyfikację:

- Wózki podnośnikowe czołowe. Takie wózki mają widły z przodu. Wysokość podnoszenia wideł wynosi 3,30 metra maksymalnie.
- Wózki podnośnikowe boczne. Widły w takich urządzeniach mieszczą się z boku. Niektóre wózki boczne mają bardziej zaawansowaną konstrukcję, dzięki czemu widły można przesuwać z jednego boku na drugi, co pozwala dokonywać załadunku i rozładunku towaru w obu kierunkach jazdy.
- Wózki podnośnikowe wysokiego składowania. Wózki, podnoszące ładunki na wysokość ponad 3,30 metra. Te urządzenia są niezastąpione na magazynach wyposażonych w wysokie regały.

Według klasyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego każda z wymienionych maszyn należy do urządzeń transportu bliskiego kategorii IIWJO. To znaczy, że kurs szkoleniowy 2WJO, zatwierdzony przez UDT, obejmuje znajomość wszystkich powyższych urządzeń, a uprawnienia IIWJO pozwalają na eksploatacje zarówno wózków widłowych bocznych, jak i wózków podnośnikowych wysokiego składu. Zawód operatora wózka jezdniowego zajmuje mocną pozycję na rynku pracy. Na terenie całej UE wciąż poszukiwani są operatorzy transportu bliskiego, między innymi operatorzy widlaków. Coraz więcej osób zapisuje się na kursy pozwalające uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, zrób je i ty, jeśli szukasz stabilnej pracy w Polsce lub innym kraju UE.